Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

اصلاح قانون شهرداری ها برای جذاب‌تر کردن سمت های شهرداری بعنوان سیاستمدار

14.09.2022

متنی به اتاق نمایندگان برای شفافیت بیشتر بر روی قوانین افزایش غرامت و مدت مرخصی سیاسی ارائه شده است.
با اصلاحات جدید، از این پس "مرخصی سیاستمداران" را "مرخصی برای فعالیت های سیاسی" می نامند تا به مأموریت های مجریان محلی (شهردار ها) توجه بیشتری شود. شهرداران تا شش ساعت اضافی در هفته مرخصی خواهند داشت. همچنین رؤسا زمان بیشتری برای اجرای وظایف سیاسی خود خواهند داشت. در شهرداری های بزرگ، تا چهار ساعت اضافی در نظر گرفته شده است. 
تاینا بافردینگ توضیح می دهد: "شهرداری ها نیز سهمیه ای از ساعات انعطاف پذیر خواهند داشت، به این معنی که شورای شهرداری خودش می تواند تصمیم بگیرد که این ساعات مرخصی به چه کسانی اختصاص داده شود."
کمک هزینه مرخصی سیاسی برای نمایندگان مستقل یا غیرحرفه ای به چهار برابر حداقل دستمزد اجتماعی واجد شرایط افزایش می یابد، در حالی که در حال حاضر دو برابر شده است.

لغو مصونیت کیفری شهرداری ها
در حالی که مصونیت کیفری شهرداری ها لغو می شود، مسئولیت کیفری نمایندگان منتخب محلی تابع قوانین جدیدی خواهد بود.
تاینا بافردینگ: "این بدان معنا نیست که برای مقامات منتخب مصونیت وجود خواهد داشت، بلکه قوانین واضح تری نیز در اینجا وجود خواهد داشت. مثلا: آیا شهرداری است که باید تحت تعقیب قرار گیرد یا یهتر بگویم شهردار یا یکی دیگر از اعضای شورای شهر که عمدتاً مرتکب تقصیر شده اند؟
در لایحه اصلاح قانون شهرداری ها نیز منشور اخلاقی واحدی برای همه شهرداری ها پیش بینی شده است. بنابراین پذیرفتن هدایا یا مزایایی با ارزش بیش از 150 یورو که توسط اشخاص خصوصی ارائه می شود رشوه نامیده میشود و ممنوع خواهد بود. یک کمیسیون اخلاق برای توصیه به مقامات منتخب در مورد اعمال اصول اخلاقی ایجاد خواهد شد.

گسترش فهرست ناسازگاری ها
به منظور جلوگیری از تضاد منافع، فهرست ناسازگاری ها با یک دستور سیاسی محلی تمدید خواهد شد. از زمان لازم الاجرا شدن اصلاحات جدید در قانون، مأموریت سیاسی شهرداری دیگر نمی تواند توسط یک کارمند یا کارمند اداره مدیریت آب، موسسه ملی میراث فرهنگی یا موسسه ملی تحقیقات باستان شناسی اعمال شود.
تاینا بافردینگ امیدوار است که رای گیری در مورد اصلاحات هر چه سریعتر انجام شود تا بتواند برای انتخابات شهرداری 11 ژوئن 2023 اجرایی شود و در نتیجه باعث ایجاد انگیزه در شهروندان برای نامزد شدن شود.