Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

اثرات منفی و زیانبار کار سیاه یا اعلام نشده در لوکزامبورگ

14.09.2022

کار اعلام نشده یا کار سیاه نه تنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بازار کار دارد، بلکه جنبه مالی نیز دارد.
بنابراین استاتیک تخمین می زند که کار مخفیانه برای دولت ضرری در حدود 15 میلیون یورو در سال از دریافت مالیات بر ارزش افزوده دارد. 
این داده ها توسط وزرای کار و اقتصاد، ژرژ انگل و فرانتس فایوت، در پاسخ به سوال پارلمانی از نمایندگان لیبرال آندره بولر و کارول هارتمن ارائه شده است. 
دو وزیر سوسیالیست تأکید کردند که کار اعلام نشده پیامدهای منفی آشکاری بر دریافت‌های مالیاتی، امنیت کسب‌وکار، حق تأسیس، مؤسسات اجتماعی، آموزش حرفه‌ای و مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
کنترل کار مخفی در صلاحیت اداره گمرک و مالیات، پلیس دوکال بزرگ، مقامات تامین اجتماعی، بازرسی کار و معادن (ITM) و موسسات مالیاتی است.
بازرسی کار و معادن (ITM) از نظر قانون کار و ایمنی شغلی صلاحیت دارد. در طول سه سال گذشته، عوامل ITM نزدیک به 200 بازرسی در شرکت ها انجام داده اند که منجر به ایجاد 240 گزارش به مبلغ کل حدود 40000 یورو شده است.
همانطور که وزرای انگل و فایوت بیان می کنند، افزایش تعداد بازرسان در ITM به این معنی است که تعداد بیشتری از بررسی های تقویت شده را می توان برای مبارزه با کارهای اعلام نشده انجام داد.