Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

قیمت بنزین دوباره افزایش یافت

14.09.2022

در حال حاضر قیمت سوخت عملاً هر روز در لوکزامبورگ مثل کش تنبان در حال بازی است. این پنجشنبه، بنزین است که دوباره به شدت افزایش می یابد.
قیمت سوخت قطعا شما را دچار سرگیجه می کند! آنها روز به روز بالا و پایین می‌روند، گرچه همچنان در مجموع در اوج هستند و قدرت خرید رانندگان را بیش از پیش تهدید میکند.
بنابراین، پس از کاهش شدید قیمت بنزین در شنبه گذشته، برای بنزین های SP95 و SP98 مجدداً از پنجشنبه این هفته در لوکزامبورگ افزایش قابل توجهی را آغاز خواهند کرد.
قیمت بنزین SP95 با 5.4 سنت افزایش به ازای هر لیتر به 1.64 یورو در لیتر خواهد رسید، در حالی که قیمت بنزین SP98 با 3 سنت افزایش به 1.861 یورو در لیتر خواهد رسید.
قیمت دیزل 1.86 یورو در لیتر باقی خواهد ماند.