Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

توافق سه جانبه مارس گذشته برای سطل زباله خوب خواهد بود

15.09.2022

نخست وزیر زاویر بتل گزارش می دهد که در بدترین سناریوی تورم، از نظر تئوری تا 4 شاخص جدید وجود خواهد داشت که باید شاخصی را که قبلاً برای تابستان 2023 برنامه ریزی شده بود، اضافه کرد.
این یکشنبه نشست سه جانبه آغاز می شود. به منظور آمادگی برای این امر، دولت روز چهارشنبه از اتحادیه های کارگری و کارفرمایان دیدار کرد. و در پایان این مصاحبه که بیش از حد انتظار به طول انجامید (مصاحبه بین دولت و کارفرمایان دو ساعت و نیم و با اتحادیه ها کارگری دو ساعت طول کشید)، در پایان جلسه نخست زاویر بتل به تنهایی در مقابل خبرنگاران ظاهر شد و بدون هیچ واکنش رسمی از سوی اتحادیه های کارگری و کارفرمایان، فقط چند کلمه خطاب به خبرنگاران گفت که گفتگوها "سازنده" بوده و نقطه مرکزی صحبت ها پیرامون تورم بوده است. 
سازمان آمار در حال بررسی سه سناریو است، در خوش بینانه ترین (دو شاخص جدید در 10 ماه آینده) تا بدبینانه ترین (چهار شاخص جدید). با علم به این که هر اتفاقی هم که بیفتد، یک قسط شاخص معوق 2.5 درصدی نیز وجود خواهد داشت که در ماه ژوئن سال آینده پرداخت خواهد شد.
شورای دولت بعدازظهر امروز پنجشنبه برای تعیین جهت گیری های سه جانبه تشکیل جلسه می دهد.

سه جانبه دیگر نیز در نظر گرفته می شود
نخست وزیر کشور سپس تاکید کرد که در شرایط کنونی، شهروندان باید مورد توجه کارفرمایان، دولت و یا شرکای اجتماعی باشند. به گفته زاویر بتل، گوش ندادن یک اشتباه سیاسی، اجتماعی و همچنین اقتصادی خواهد بود.
از این نظر است که نخست وزیر می خواهد که روز یکشنبه نشست سه جانبه با روحیه ای باز، سازنده و متحد برگزار شود و حداکثر تا اوایل اکتبر به نتیجه برسد.
نخست وزیر می گوید که مشاغل و خانواده ها اکنون به کمک نیاز دارند. در هر صورت، توافق سه جانبه مارس گذشته برای سطل زباله خوب خواهد بود و دیگر پاسخگوی وضعیت فعلی نخواهد بود. این یک بحران استثنایی با تورمی است که لوکزامبورگ در 40 سال گذشته تجربه نکرده بود.