Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

شروع سال تحصیلی در لوکزامبورگ

15.09.2022

این پنجشنبه، 15 سپتامبر، 60500 کودکی که در دوره ابتدایی در لوکزامبورگ ثبت نام کرده اند، باید به روز مدرسه بازگردند. در طول سال تحصیلی، نزدیک به 6700 معلم بر آنها نظارت خواهند کرد.
روز اول مدرسه زنگ اخطاری است برای یادآوری به رانندگان که هنگام رانندگی در نزدیکی مدرسه باید هوشیارتر باشند.
بعد از پنج شنبه برای پایه ابتدایی ها، نوبت کلاس هفتم است که روز جمعه به دبیرستان برگردند. روز دوشنبه سایر دانش آموزان دبیرستان به آنها ملحق خواهند شد.
امسال شروع سال تحصیلی جدید با شعار "Gutt Bildung fir jiddereen"، "آموزش با کیفیت برای همه" قرار داده شده است. به گفته وزیر آموزش، کلود میش، آموزش باید برای همه در لوکزامبورگ قابل دسترسی باشد. به همین دلیل است که تغییرات خاصی اتخاذ شده است، مانند مزون های رله رایگان و کمک به انجام تکالیف رایگان.
این اقدام ضمن ارائه تسهیلات مالی به والدین، آموزش غیررسمی باکیفیت را برای کودکان فراهم می کند. در همین راستا، وعده های غذایی ظهر هم اکنون در مدارس ابتدایی و موسسه ها رایگان خواهد بود.
در راستای آغاز سال تحصیلی، پلیس از کنترل های تقویتی خبر داده است که علاوه بر سرعت، رعایت قوانین پارکینگ والدین را نیز هدف قرار می دهد.