Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

قیمت گازوئیل روز جمعه کاهش می یابد

15.09.2022

قیمت سوخت عملاً هر روز در حال حاضر در لوکزامبورگ متفاوت است. در این جمعه، این گازوئیل است که شروع به سقوط بسیار شدید کرده است.
به طور قطع، وقتی به قیمت های پمپ بنزین ها در لوکزامبورگ نگاه می کنید، بهتر است قلب قوی داشته باشید. قیمت ها روز به روز بالا و پایین می شوند. حتی اگر در در حد زیادی سقوط کنند همچنان بر قدرت خرید سنگینی میکنند.
دیزل پیش از این در روز چهارشنبه 1.7 سنت کاهش یافته بود، کاهش بیشتر برای این جمعه اعلام شده است. و نه فقط کمی: دیزل 7.8 سنت کاهش می یابد و به 1.782 یورو در لیتر می رسد.
قیمت بنزین SP95 در 1.64 یورو برای هر لیتر باقی می ماند، همانطور که بنزین SP98 در 1.861 یورو برای هر لیتر باقی می ماند.
اما آیا این کاهش برای بازگرداندن مشتریان فرانسوی به جایگاه های سوخت در لوکزامبورگ کافی است؟ از اول سپتامبر، فرانسه تخفیف خود را بر روی قیمت سوخت از 18 سنت به 30 سنت افزایش داده است که مرز های فرانسه را جذاب تر از لوکزامبورگ می کند.