Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

حداقل شانزده پرواز در فیندل برای روز جمعه لغو شد

15.09.2022

هزار پرواز در فرانسه به دلیل اعتصاب کنترل کنندگان ترافیک هوایی در روزهای جمعه و شنبه لغو می شود. اختلالاتی که در لوکزامبورگ نیز عواقبی خواهد داشت.
شرکت هوایی لوکس-ایر فهرست موقت پروازهای لغو شده از لوکزامبورگ یا ورود به لوکزامبورگ را عصر پنجشنبه منتشر کرد. مقاصد مورد نظر شامل پاریس، مادرید، بارسلونا، لیسبون و نیس هستند.
از کسانی که قصد پرواز در چند روز آینده را دارند درخواست می شود که در جریان باشند که شرکت های هواپیمایی به دلیل اعتصاب اعلام شده در فرانسه، نزدیک به هزار پرواز را لغو کرده اند. لغو و تاخیر پروازها در سراسر فرانسه همچنان انتظار می رود.
اتحادیه ملی کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی (SNCTA)، که خواستار این اعتصاب است، توضیح داد که این جنبش را برای ابراز نگرانی خود "در مورد سطح فعلی تورم و همچنین استخدام‌های آینده" راه اندازی کرده است. این متخصصان به ویژه از بازنشستگی برنامه ریزی شده یک سوم مهندسان کنترل ناوبری هوایی (ICNA) از سال 2029 تا 2035 نگران هستند.