Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

کلاهبرداری از طریق یک صفحه ی بانکی و لوکس-تراست

20.09.2022

بانک کیس -دِ-پَن Spuerkeess به مشتریان خود در شبکه های اجتماعی هشدار می دهد که سایت نادرست برای کلاهبرداری را می توان با استفاده از آدرس نادرست و همچنین اطلاعات نادرست مربوط به تاریخ و زمان مشخص شده شناسایی کرد.
تاریخ و زمان در وبسایت های فیشینگ و کلاهبرداری، مانند سایت اصلی و واقعی بانک به  به روز نمی شوند. آدرس به صفحه ای که با پسوند "vip." است هدایت می شود.
این بانک در شبکه های اجتماعی خود اعلام کرد است که برای جلوگیری از هرگونه خطا و هرگونه خطر به اشتراک گذاری داده های خود با افراد نادرست، کلیه دسترسی به S-Net باید از طریق دکمه "My S-Net space" در سایت اصلی BCEE انجام شود.
همچنین به تازگی پیام های حاوی به روز رسانی اطلاعات در لوکس-تراست برای مردم ارسال میشود که باید مردم مراقب باشند که این پیام ها برای کلاهبرداری است فراموش نکنید که اگر احتیاج به به روز رسانی باشد لوکس-تراست بوسیله نامه رسمی از قبل به شما اطلاع خواهد داد. اگر همیشه با دقت به حروف به کار رفته در نام یا لینک ارسالی توجه کنید متوجه خواهید شد که کلاهبرداران سعی دارند از حروف و کلکات مشابه با استفاده از حقه خطای دید استفاده کنند.