Luxembourg
Che Khabar ?
دلنوشته ها Donation 

+352 691 23 49 49

بین سود صاحبان جایگاه های خدمات سوخت و سود شرکت های چند ملیتی تمایز قائل شوید

22.09.2022

حزب سوسیال مسیحی خلق CSV وزیر انرژی را به کمیسیون محیط زیست فراخوانده بود تا درباره قرارداد بین دولت و گروه انرژی و تحرک اطلاعات بیشتری کسب کند.
کلود تورمز وزیر انرژی روز چهارشنبه پس از تبادل نظر با معاونان کمیسیون محیط زیست تاکید کرد: «ما باید بین سود هنگفتی که مثلاً توتال یا شل با صاحبان جایگاه‌های خدمات سوخت در لوکزامبورگ به دست می‌آورند تمایز قائل شویم.» 
کلود تورمز افزود: باید در نظر داشت که حاشیه های صاحبان ایستگاه های خدمات سوخت در لوکزامبورگ متفاوت خواهد بود. یک دارنده پمپ بنزین کارکنانی دارد، اما باید برای رسیدن به لوکزامبورگ هزینه نفت از آنتورپ، روتردام یا جاهای دیگر را نیز بپردازد. و این هزینه ها در سال های اخیر افزایش یافته است.
ژیل راث، نماینده CSV، پس از جلسه گفت: ما توضیحاتی را به دست آورده ایم. هیچ فرمولی برای تعیین حاشیه خالص برای تانکرهای نفتی وجود نخواهد داشت، بلکه یک حاشیه ناخالص وجود خواهد داشت که با آن باید حمل و نقل سوخت و همچنین هزینه های پرسنل و عملکرد یک ایستگاه خدمات را پوشش داد. به نظر می رسد که این حاشیه در ماه های اخیر افزایش یافته است، زیرا قیمت های سوخت به لوکزامبورگ گران تر شده است در حالیکه حجم خریداری شده در پمپ در لوکزامبورگ کمتر است.
کلود تورمز تأکید کرد که در سطح اروپا به درخواست مالیات بر سود شرکت های چندملیتی بزرگ نفتی ادامه خواهد داد. یک مالیات موقت اروپایی باید در 30 سپتامبر معرفی شود.