Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

افزایش بیماری های شغلی در لوکزامبورگ 

04.10.2022

دنیای کار به طور غیرقابل انکاری در لوکزامبورگ به رشد خود ادامه می دهد. همه‌گیری کووید-19، حتی اگر برای دو سال آمار تامین اجتماعی را وارونه کرده باشد، از سرعت آن کم نکرده است.
با وجود بحران، تعداد کارگران به طور قابل توجهی افزایش یافته است: 15732 نفر در سال 2021 بیشتر از سال 2020. در نتیجه، لوکزامبورگ دارای 31353 شرکت و 469166 کارمند برای 645000 نفر است.
این را انجمن بیمه حوادث (AAA) مسئول پیشگیری و جبران حوادث ناشی از کار، ایاب و ذهاب و بیماری های شغلی در گزارش سالانه جدید خود که روز سه شنبه منتشر شد، فاش کرد.
در مجموع لازم به ذکر است که از میان تصادفات شناسایی شده، 13712 مورد حوادث ناشی از کار، 2589 مورد تصادف در رفت و آمد و 239 مورد بیماری شغلی بوده است.
این باعث می شود در سال گذشته 16540 پرونده توسط تامین اجتماعی برای طرح عمومی شناسایی شود. این نسبت به سال 2020 ، 1125 مورد بیشتر است، اما از نظر آماری "اما به گفته ی انجمن بیمه حوادث (AAA) ما هنوز بسیار پایین تر از ارقام سال 2019 هستیم"
اگر تعداد کل تصادفات - یعنی شامل تصادفات کار، حوادث ناشی از رفت و آمد و بیماری های شغلی - در یک سال افزایش یافته است، به این دلیل است که در سال گذشته تصادفات کار (+1056) و حوادث رفت و آمد (+143) بیشتر بوده است. اما در مقایسه با سال مرجع 2019، 15٪ کمتر تصادفات در محل کار و 29٪ کمتر تصادفات در رفت و آمد وجود دارد.
از سوی دیگر میزان تصادفات فوتی کاهش یافته است. ده قربانی در سال 2021 وجود داشته است، در مقایسه با 19 قربانی در سال 2020 و 19 قربانی در سال 2019.
انجمن بیمه حوادث، یکی از برگزارکنندگان همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای (SST) از افتتاحیه ثبت نام پانزدهمین دوره گردهمایی ایمنی و بهداشت حرفه ای که در تاریخ 26 اکتبر 2022 از ساعت 18 برگزار می شود، خبر می دهد. در Luxexpo ثبت نام این همایش رایگان است، اما ضروری است.
لیست غرفه داران، برنامه تفصیلی انجمن SST و کارگاه های آن در: www.visionzero.lu/forum-sst/ موجود است.