Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

انتخابات شهرداری در 11 ژوئن 2023 در لوکزامبورگ

04.10.2022

در لوکزامبورگ، انتخابات شهرداری در 11 ژوئن 2023 برگزار خواهد شد. LSAP روز سه شنبه اسامی نامزدهای اصلی خود را برای پایتخت اعلام کرد.
ماکسیم میلتگن 29 ساله است و در وزارت کشور کار می کند. این اولین بار است که فردی که ریاست زنان سوسیالیست را نیز برعهده دارد، در یک انتخابات نامزد می شود.
گابریل بویسانته، 45 ساله، پیش از این به عضویت شورای شهرداری انتخاب شده است. او پدر سه فرزند و دارای چندین کافه و رستوران است.