Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

لوکزامبورگ به قانون «همه‌گیری» نیاز دارد

07.10.2022

لوکزامبورگ به قانون «همه‌گیری» نیاز دارد
شورای اقتصادی و اجتماعی بحران کووید را بررسی کرده و درس هایی را که باید آموخته شود فهرست کرده است.
بسیاری از چیزها به خوبی پیش رفته اند و لوکزامبورگ بحران کووید را به خوبی مدیریت کرده است، اما شورای اقتصادی و اجتماعی (CES) به تازگی مجموعه ای از توصیه ها را در نظر سالانه خود در سال جاری به اشتراک گذاشته است که «به ویژه درس هایی که از بحران بهداشتی کووید-19 باید به لوکزامبورگ آموخته شود. ».
شورای اقتصادی و اجتماعیبه ویژه بر این عقیده است که لوکزامبورگ به قانون «همه‌گیری» نیاز دارد. در گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی می خوانیم: «زمان آن فرا رسیده است که دولت به دنبال قانون «همه گیری» باشد که خارج از شرایط اضطراری تدوین شود. این ماده امکان عدم توسل به وضعیت اضطراری را فراهم می کند.
برخی از مشاغل خود اشتغالی حداقل در مرحله اول در بحران فراموش شده بوده اند. شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین بر لزوم بازنگری در وضعیت خوداشتغالی به منظور عادلانه‌تر کردن آن تاکید کرد. بهد عنوان مثال در طول بحران کووید، "برای  آنهایی که نمی توانستند از کمک هایی مشابه بیکاری جزئی بهره مند شوند".
بر اساس گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی، سیستم سلامت کار کرده است، اما نقاط ضعف آن نیز در این دوره همه‌گیری کووید آشکار شده است، مانند وابستگی زیاد لوکزامبورگ به متخصصان بهداشت از خارج از کشور که لوکزامبورگ را در صورت همه‌گیری آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین آنها از سیاستمداران می خواهند که یک استراتژی منسجم در برابر کمبود پرسنل در بخش بهداشت ایجاد کنند.
شورای اقتصادی و اجتماعیدر نظر سالانه خود همچنین بر اهمیت ادامه اقدامات دولت در سطح اتحادیه اروپا برای تقویت و حفاظت از بازار داخلی اروپا تأکید می کند.
شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین توصیه می کند که دورکاری به صورت یکسان با سه کشور همسایه ی گراند دوک بهتر است تنظیم شود.