Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

خاموش کردن روشنایی عمومی به مدت 4 ساعت در شب 

07.10.2022

روشنایی عمومی را می توان به مدت 4 ساعت در شب خاموش کرد
برای صرفه جویی در مصرف برق، شهرداری های لوکزامبورگ می توانند روشنایی عمومی را از ساعت 1 صبح تا 5 بامداد خاموش کنند.
تصمیم قطعی خاموش کردن روشنایی خیابان ها به مدت چهار ساعت در طول شب با شهرداری ها به شرط امکان فنی است.
کلود تورمز روز پنجشنبه گفت: اگر شهرداران و شورای شهرداری بخواهند روشنایی عمومی را در خیابان های شهرداری خاموش کنند، که پل ها و جاده هارا نیز شامل آن خواهد شد. به گفته وزارت نیرو، اگر چراغ‌های خیابان‌ها به مدت چهار ساعت در شب خاموش شود، در حالی که جمعیت کمتری در خیابان ها در حال در گردش هستند، می‌توان حدود 30 درصد در مصرف برق در سال صرفه‌جویی کرد.
وزارتخانه های نیرو، فواید عامه و کشور طی بخشنامه ای این توصیه را منتشر کردند.