Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

هشدار پلیس برای پیامک های جعلی با هدف استخراج اطلاعات بانکی و شخصی از شما

07.10.2022

پیامک هایی که به شما وعده بازپرداخت می دهد را باور نکنید
چندین نفر از ساکنان اس ام اسی دریافت کردند که به آنها قول بازپرداخت از طریق یک سایت جعلی به تقلید از Guichet.lu با ارسال اطلاعات شخصی را داده بود.
ما مرتباً به شما در مورد تلاش‌های کلاهبرداری در لوکزامبورگ هشدار می‌دهیم.روز جمعه پلیس و مرکز فناوری اطلاعات کشور هشداری را در خصوص پیامک های جعلی با هدف استخراج اطلاعات بانکی و شخصی از شما ااعلام کرد. در بیانیه مطبوعاتی توضیح داده شده است: «پیام‌های متنی جعلی ارسال می‌شود و گیرندگان آنها را وادار می‌کنند که مستحق بازپرداخت وجه هستند و از آنها دعوت می‌کند تا از یک وب‌سایت جعلی شبیه به Guichet.lu بازدید کنند».

اگر این پیام را در چند ساعت آینده در موبایل خود دریافت کردید، در حالت ایده آل آن را باز نکنید، در هر صورت روی لینک کلیک نکنید. در مرحله دوم، اگر واقعاً از شما خواسته می شود که بانک خود را انتخاب کرده و داده های اتصال LuxTrust خود را وارد کنید. "اگر شک دارید، لطفاً با دفتر راهنمای Guichet.lu با شماره 247-82000 (+352) تماس بگیرید، تا اطمینان حاصل کنید.