Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

پرتاب ماهواره نظامی لوکزامبورگ

11.10.2022

پرتاب ماهواره نظامی لوکزامبورگ برای سال 2023 برنامه ریزی شده است
فرانسوا باوش، وزیر دفاع، اوایل این هفته اعلام کرد که ماهواره نظامی LUXEOSys بین جولای و نوامبر 2023 به فضا پرتاب خواهد شد.
فرانسوا بوش بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای کمیسیون امنیت داخلی و دفاع و کنترل اجرای بودجه اعلام کرد که این پروژه در مسیر درستی قرار دارد.
این امر خوبی خواهد بود، زیرا تقاضا چه در زمینه نظامی و چه در زمینه غیرنظامی بیشتر و بیشتر می شود. 90 درصد از قراردادها که بیش از ده سال تمدید می شود، امضا شده است.
وزیر دفاع در بعد مالی تصریح کرد که 280 میلیون یورو تعهد می شد و با آن، هنوز جا برای مانور 30 ​​میلیونی وجود دارد.
طبق CSV، همانطور که دیوان محاسبات نیز نوشته است، این مبلغ 290 میلیون خواهد بود. این 10 میلیون به ویژه مربوط به هزینه های مشاوره است و در مورد اینکه آیا بخشی از پروژه است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.