Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

اعلام همبستگی شهرداری لوکزامبورگ برای حقوق زنان داخل ایران

11.10.2022

شهرداری لوکزامبورگ امروز در یک نامه به رسانه های خبری رسمی اعلام کرد که :
استوار کنار زنان ایرانی که حقوق اساسی خود را مطالبه می کنند، با سرکوب مواجه هستند و ایستاده و همبستگی خود را نشان می دهد.
به همین منظور شهرداری لوکزامبورگ در نظر دارد چهارشنبه 12 اکتبر 2022 (از ساعت 19 تا 12 شب) برج آبی بان-د-گاسپریچ château d'eau du Ban de Gasperich را به رنگ پرچم ایران روشن کند. شهرداری لوکزامبورگ، بعنوان یکی از امضا کنندگان منشور اروپایی برای برابری زنان و مردان در زندگی محلی، هرگونه سیاست مخالفت با رفتار برابر بین زنان و مردان را محکوم می کند و متعهد می شود که برابری را در همه زمینه های زندگی ترویج کند.

فردا هنگام عبور از اتوبان A1 در ساعات تعیین شده فیلم بگیرید و بر روی اینستاگرام استوری کنید و در استوری خود @LuxembourgCheKhabr را نیز منشن کنید.

به امید آزادی ایران

#femme_vie_liberté