Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

نمایی از بودجه دولت برای سال 2023

12.10.2022

بودجه دولت برای سال 2023 روز چهارشنبه رونمایی شد
"واقع بینانه، متحد و مسئولانه" خواهد بود. صبح امروز چهارشنبه لایحه بودجه سال 2023 از سوی وزیر دارایی به مجلس نمایندگان تقدیم می شود.
نکات مهم سیاسی در این هفته در صحن مجلس نمایندگان دنبال می شود. پس از سخنرانی در مورد وضعیت کشوری که "بدترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم را پشت سر می گذارد" که توسط نخست وزیر زاویر بتل در روز سه شنبه انجام شد، نوبت به وزیر دارایی، یوریکو بکز است که این چهارشنبه در 9:00 صبح بودجه اداره کشور در سال 2023را اعلام کند.
صبح چهارشنبه، او پیش نویس بودجه را به طور نمادین به فرناند اتگن، رئیس اتاق نمایندگان و آندره بولر، رئیس کمیسیون مالی و بودجه ارائه  کرد.
این آخرین بودجه ای است که دولت بتل قبل از انتخابات قانونگذاری در یک سال بسته است. بودجه ای که با شعار "واقع بینانه، متحد، مسئولانه تایین شده است ، بودجه بحرانی برای مواقع بحران" قرار داده شده است.
این پروژه شامل سرمایه گذاری های ضد چرخه ای به مبلغ 3.8 میلیارد یورو است. بر اساس اطلاعات RTL، چندین تدابیر مالیاتی در آنجا پیش بینی شده است. اعتبار مالیاتی تک نفره و اعتبار مالیاتی افرادی که حداقل دستمزد اجتماعی دریافت می کنند افزایش می یابد.
علاوه بر این، چارچوب بودجه باید برای جذب "استعدادهای بسیار واجد شرایط" که کشور برای سرعت بخشیدن به دیجیتالی شدن خود به آنها نیاز دارد، "جذاب تر کردن کشور" و "توانایی حفظ استاندارد زندگی خود" بهبود یابد، همانطور که زاویر بتل اعلام کرد. 
نخست‌وزیر همچنین روز قبل اعلام کرد که «اداره‌ها و مقامات مسئول امنیت سایبری در بودجه آینده و سال‌های بعد، منابع بسیار بیشتری برای محافظت از کشورمان در برابر حملات به بهترین شکل ممکن دریافت خواهند کرد».
نمایندگان پارلمان اروپا بین اواسط اکتبر تا اواسط دسامبر روی بودجه کار خواهند کرد. گزارشگر آن، مکس هان، (DP) باید تا سال 2026 بر این کار پارلمان در مورد بودجه و همچنین بر برنامه ریزی چندساله نظارت کند.