Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

تجمعی برای محکوم کردن جنگ در اوکراین

12.10.2022

تجمعی برای محکوم کردن جنگ در اوکراین
ساکنان لوکزامبورگ شامگاه سه شنبه برای محکوم کردن جنایات روسیه در اوکراین راهپیمایی کردند.
چند ساعت پس از اینکه زاویر بتل "تعهد اخلاقی برای حمایت از مردم اوکراین در مبارزه برای آزادی" را یادآوری کرد، ده ها تظاهرکننده در لوکزامبورگ تجمع کردند تا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کنند.
آنها با پوشیدن بیشتر لباس‌های قرمز و حمل پرچم اوکراین، به دعوت asbl LUkraine، انجمنی که جامعه اوکراینی گراند دوک را گرد هم می‌آورد، گرد هم آمدند.
این راهپیمایی در مقابل ایستگاه لوکزامبورگ قبل از حرکت به سمت میدان قانون اساسی ایجاد شد