Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

تجمع اعتراضی 17 اکتبر 2022 از طرف سیمرغ لغو شد

تجمع اعتراضی هنگام جلسه شورای وزیران اروپا در لوکزامبورگ

نظر به پیام های دریافت شده توسط انجمن سیمرغ و پایگاه خبری لوکزامبورگ چه خبر، از طرف مخاطبین، برای جلوگیری از هر نوع تنش و سوء برداشت در شرایط حساس کنونی، این برنامه از طرف انجمن سیمرغ لغو شد.

در شرایط حال حاضر که باید تمرکز را بر روی یک هدف و دشمن مشترک گذاشت، جایز نیست که با دامن زدن به اختلافات حزبی به مزدوران نظام اجازه عملی کردن ماموریت هایشان را داد. 

لازم به ذکر است که این تجمع فقط از طرف انجمن سیمرغ لغو شده است و تجمع هواداران مجاهدین خلق همچنان پا برجاست.