Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

اخطار اخطار

حتما بخوانید و اشتراک گذاری کنید

با کمال تاسف بسیار باید اظهار داشت که در تظاهرات اخیر هموطنانمان در خارج از کشور، به خصوص در اروپا، آمریکا و کانادا، گروهی نفوذی که انگلزاده های مسئولین رژیم سفاک آخوندی، آنها را ساپورت مالی میکنند، خود را قاطی جمعیت کرده و از رکیکترین و زشت ترین الفاظ و ادبیات برای دادن شعار بهره میبرند..! و یا اینکه خود را مخالف رژیم جا زده و با حمله به گروه ها و افراد تاثیرگذار قصد تخریب شخصیتی و تغییر افکار عمومی را دارند.
این گروه نفوذی، از همان جنس بسیجیان و سپاهیان و آدمکشان درون کشور هستند که بشکل مزدور صادراتی به کشور های دیگر برای انجام ماموریت اعزام شده اند تا از عواطف پاک هم میهنان خارج از کشور سواستفاده کنند!
خواهشا از پخش و نشر ویدئوهای این گروه های نفوذی جدا خودداری کنید..!
نشانه های این ویدئو ها هم این است که معمولا آکنده و مملو از فحشهای رکیک است که هیچگونه همخوانی و همسویی با فرهنگ ایرانی و ایران زمین ندارد...!
به جد میگوییم که اینها جیره خواران حکومت منحوس اسلامی و مامورهای انگلزاده های حکومتیها در خارج از کشور هستند..‌ !
همین گروه های نفوذی در تمام تجمعات و راهپیمایی های شورانگیز ایرانیان، با دادن شعارهای رکیک، سعی بر آن داشتند که نظم و انسجام میان هموطنان را بر هم زنند و یا آنها را به نوعی مجبور به ترک تظاهرات یا عدم شرکت در تظاهرات ها کنند!
شناسایی اینگونه افراد بسیار ساده است با نگاهی گذرا به شبکه های اجتماعی این افراد که مملو از فحاشی و عدم حضورشان در تجمع ها یا در صورت شرکت در تجمع ها با استفاده از کلمات رکیک ماموریت خود را کاملا آشکار میکنند و هرگز ترسی از پلیس و دیپورت شدند ندارند.
فریب آخوندها، انگلزاده ها و مزدوران جیره خوار آنان را در خارج از کشور نخورید...!
یکی از راه های اطلاعاتی ها و آخوندهای رذل و نوچه هایشان در خارج از کشور این است که میخواهند این حس را به هموطنانمان در داخل کشور القا کنند که اگر ما برویم قرار است که فردای انقلاب این بی ادبها و هوچیها و اوباش و اراذل بیایند و بر ایران حکومت کنند و این‌چنین آنان را از انقلاب پرشورشان دلسرد کنند...!
یکی از کارهای این دشمنان ایران و ایرانی این است که گروه های نفوذی را تامین مالی میکنند و آنها را در میان مخالفان بسیج میکنند...!
خواهشا در نشر و پخش این اطلاعیه کوشا باشید...!

به امید آزادی ایران
پیروزی نزدیک است