Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

بودجه والدین در لوکزامبورگ 

17.10.2022

بچه دار شدن هزینه دارد. این چیزی است که از آخرین گزارش استاتک در مورد انسجام اجتماعی به دست می آید.
بر اساس محاسبات این موسسه آمار تخمین زده شده است که یک زوج با فرزند زیر 6 سال باید حداقل 3608 یورو در ماه برای زندگی داشته باشند. یا کم و بیش معادل دو حداقل دستمزد.
بدیهی است که خانواده های بزرگتر بودجه بیشتری خواهند داشت: برای یک زوج و سه فرزندشان 5186 یورو حساب کنید.
به گفته استاتک کمک های اعطایی به والدین (خانواده، کمک هزینه تولد) فقط برای پوشش بخشی از هزینه های والدین کافی است. در سال های اول کودک، کمک های لوکزامبورگ "100% حداقل نیازها" را پوشش می دهد. اما با افزایش سن نیازهای کودک افزایش می یابد که منجر به افزایش بودجه لازم می شود. تخصیص مستقیم تقریباً ¾ بودجه را برای نوجوانان 8 تا 14 ساله پوشش می دهد.
اما در صورت مرخصی ، والدین در لوکزامبورگ چه درآمدی می توانید داشته باشید؟
استیتک می‌گوید: ریویس به نظر برای زوج‌های دارای یک فرزند مناسب است که همراه با سایر کمک های اجتماعی، «تقریباً در همه موارد از حداقل بودجه فراتر می‌رود». اما بودجه برای «کودک» می تواند از حداقل تا دو برابر متفاوت باشد. استاتک تخمین می زند که برای برآوردن نیازهای یک کودک زیر شش ماه به 334 یورو نیاز است. برای کودک کمتر از 18 ماه 411 یورو نیاز است.
در 5 سالگی، کودک به 332 یورو نیاز دارد. با افزایش سن، 487 یورو برای یک دختر 12 ساله، سپس 539 یورو برای یک پسر 15 ساله و در نهایت 744 یورو برای یک زن جوان 17 ساله احتیاج است.