Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

لوکس ایر برنامه پروازهای خود را برای زمستان 2022/2023 تغییر میدهد


17.10.2022

لوکس ایر پروازهای بیشتری را در زمستان امسال انجام میدهد
شرکت هواپیمایی لوکس ایر اعلام کرده است که برنامه پرواز خود را برای زمستان 2022/2023 تغییر میدهد. در اینجا مقاصدی است که از فرودگاه فیندل اضافه می کند را مشاهده میکنید.
لوکس ایر بیشتر به چندین شهر در اروپا، مراکش و امارات پرواز خواهد کرد. روز جمعه، این شرکت اعلام کرد که برنامه پرواز خود را برای زمستان "بهینه سازی" می کند. همچنین مقلاصدی را برای سال 2023 اضافه میکند.
از این شنبه، 15 اکتبر، هر شنبه یک پرواز در هفته به اگادیر، بزرگترین استراحتگاه ساحلی در مراکش انجام خواهد داد.
برای تعطیلات کریسمس و کارناوال، تعداد پروازها به بوردو (رفت و برگشت در روزهای چهارشنبه و شنبه) و همچنین دبی (سه پرواز در هفته) را افزایش می دهد.
در فوریه، لوکس ایر همچنین پروازهای جدیدی را اضافه می کند:
به مالت، از 11 فوریه، با چرخش هفتگی در روزهای شنبه.
به ناپل، از 12 فوریه. این بار هفته ای دوپرواز رفت و برگشت در روزهای پنج شنبه و یکشنبه برنامه ریزی شده است.
این شرکت همچنین در حال تقویت پرواز خود به یکی از مهم ترین مقاصد خود: مونیخ است. یک پرواز در روزهای یکشنبه "در طول فصل" اضافه می شود. این پرواز تعداد پروازهای انجام شده در هر هفته را به سیزده پروازبه مونیخ می رساند. همینطور برای بارسلونا، با "اضافه شدن یک پرواز جدید در روزهای شنبه"و در نهایت، به ونیز شش پرواز در هفته در طول زمستان خواهد بود.
لوکس ایر برای تابستان 2023 در حال معرفی دو مقصد جدید است: ازمیر (ترکیه) و Chania (کرت).
اولین پرواز از 6 آوریل 2023 با یک پرواز در هفته انجام می شود. لوکس ایرتور با 14 هتل در دسترس خواهد بود.
برای کرت،پرواز ها در فصل تابستان از 12 می 2023 شروع می شود، با یک پرواز در هفته انجام میشود. لوکس ایرتور وعده 12 هتل در دومین شهر بزرگ کرت را می دهد.
در سمت "بهینه سازی"، لوکس ایر پروازهای مستقیم به سانتورینی و میکونوس را به پرواز های خود اضافه می کند (ژوئن 2023). و همچنین تولون (یک پرواز اضافی در تابستان) و مالاگا (پرواز اضافی در روزهای پنجشنبه) به پرواز های این شرکت اضافه میشوند