Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

 خانه امنیت سایبری در لوکزامبورگ

18.10.2022

لوکزامبورگ اکنون یک خانه امنیت سایبری دارد
نخست وزیر در سخنرانی خود در مورد وضعیت کشور اعلام کرده بود که امنیت سایبری در سال های آینده بیشتر بهبود خواهد یافت.
زیرساخت‌های حیاتی کشور در حال حاضر از حفاظت پیشرفته در برابر نفوذ یا حملات دیجیتال بهره می‌برند. شرکت های خصوصی از روز دوشنبه از آدرس جدیدی در نزدیکی ایستگاه مرکزی شهر لوکزامبورگ بهره مند شده اند: "خانه امنیت سایبری لوکزامبورگ".
بسیاری از خدمات عمومی سال‌هاست که با امنیت سایبری سروکار دارند، دسترسی به این خدمات اکنون به لطف این نوع مرکز که تمام اطلاعات مفید برای شرکت‌ها را گرد هم می‌آورد، تسهیل می‌شود.
یک مرکز ویژه، تقریباً منحصر به فرد در جهان، به شبیه سازی حملات هکرها اختصاص داده شده است. آموزش هایی با هدف مدیریت و سایر کارکنان شرکت ها به جای متخصصان فناوری اطلاعات آنها، به منظور آگاهی کل جامعه از خطرات هک.