Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

کاهش شدید قیمت بنزین 98 در لوکزامبورگ


19.10.2022

کاهش شدید قیمت بنزین 98 در لوکزامبورگ
قیمت بنزین 98 امروز چهارشنبه در لوکزامبورگ به زیر 2 یورو می رسد. پیامد افت 9.6 سنت در لیتر.
هفته ها به دنبال یکدیگر می آیند و قیمت ها در جایگاه های سوخت در لوکزامبورگ شبیه هم نیستند. پس از شش افزایش متوالی، بالاخره قیمت بنزین 98 در حال کاهش است. از چهارشنبه این هفته، به زیر مرز دو یورو بازگشت و به 1.958 یورو رسید، در حالی که چهار روز قبل از 2 یورو نیز فراتر رفت. قیمت هر لیتربنزبین 98 9.6 سنت کاهش می یابد!
قیمت گازوئیل، به نوبه خود، دوباره در حال افزایش است: هر لیتر 3.6 سنت بیشتر شده است و قیمت آن  2.074 یورو خواهد بود. کمتر از یک ماه پیش (در 21 سپتامبر)، یک لیتر گازوئیل 1.749 یورو قیمت داشت.
قیمت بنزین 95 در حال حاضر تغییری نکرده است: یعنی همان 1768 یورو در هر لیتر است.