Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

اخراج از مدارس به دلیل خشونت

19.10.2022

تعداد دانش آموزان اخراج شده از مدارس در لوکزامبورگ ثابت مانده است
در سال تحصیلی گذشته، هفت دانش آموز به دلیل داشتن اشیاء خطرناک مانند چاقو از مدرسه اخراج شدند.
کلود میش، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال پارلمانی فرد کاپ، نماینده ADR، که می خواست جزئیاتی در مورد مشکلات خشونت در مدارس به دست آورد، گفت که این رقم در سال های اخیر ثابت مانده است.
اکثر دانش آموزان مربوطه خردسال هستند و بین 14 تا 16 سال سن دارند.
اگر دانش آموز مشمول آموزش اجباری باشد، این بر عهده مدیر است که اطمینان حاصل کند که اومی تواند در یک هفته پس از اخراجش در مدرسه ی دیگری ثبت نام کند. سپس مدیر دبیرستان میزبان شرایط پذیرش را مشخص خواهد کرد.
به منظور مدیریت بهتر شرایط خشونت آمیز، مرکز روانی اجتماعی CePAS در نظر گرفته شده است که قربانیان می توانند با آن تماس بگیرند.
وزیر کلود میش می افزاید: این سیستم در حال حاضر در مرحله آزمایشی است که در پیش بینی سال تحصیلی آینده تمدید خواهد شد.