Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

قانون جدید کووید باید در این پنجشنبه رای گیری می شود


20.10.2022

قانون جدید کووید باید در این پنجشنبه رای گیری می شود
اقدامات کووید در لوکزامبورگ سبک تر می شود. نمایندگان پارلمان اروپا بعد از ظهر امروز پنجشنبه در مورد اقدامات جدید برای کاهش مدت زمان قرنطینه  و لغو ردیابی تماس رای خواهند داد.
آیا گزارش هفتگی جدید کووید که وزارت بهداشت این پنجشنبه منتشر خواهد کرد، روند بدی را که در آغاز پاییز در لوکزامبورگ در حال ظهور است تأیید می کند؟ ابتلاهای کووید در واقع در هفته اول (3 تا 9 اکتبر) با بیش از 3000 مورد جدید در طی هفت روز افزایش بسیار چشمگیری داشت.
دولت  زاویر بتل اما با تدابیر جدیدی که بعد از ظهر امروز پنجشنبه از ساعت 14 به رای نمایندگان گذاشته می شود، می خواهد محدودیت های کووید را به حداقل برساند. در صورت تصویب، این تغییرات تا پایان مارس 2023 اعمال خواهد شد.
این لایحه (8077) قصد داردقرنطینه ی افرادی را که آزمایش کووید مثبت دارند از هفت روز به چهار روز کاهش دهد. دولت با کاهش مدت قرنطینه به چهار روز (با حفظ صدور حکم قرنطینه با ارزش توقف کار در این چهار روز)، می‌خواهد  مرخصی‌های استعلاجی زیاد، دنیای کار را مختل کند.
در صورت تداوم علائم کووید پس از روز چهارم، فرد مجدداً برای تمدید گواهی پزشکی با پزشک خود مشورت خواهد کرد.
قانون جدید همچنین باید به ردیابی سیستماتیک تماس پایان دهد. با این حال، ردیابی سیستماتیک تماس می تواند در صورت شناسایی مکان هایی با افرا د دارای  ریسک بیشتر، مانند خانه های سالمندان، فعال بماند.
مقررات جدیدی که قبلاً توسط کمیسیون مشورتی حقوق بشر لوکزامبورگ در هفته گذشته تصویب شده است و به محض رأی گیری توسط نمایندگان پارلمان اعمال خواهد شد.