Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

کمبود جدی پرسنل پرستاری در لوکزامبورگ

20.10.2022

لوکزامبورگ با کمبود جدی پرسنل پرستاری مواجه است و پرستاران بیشتری این حرفه را رها می کنند. چرا؟ این همان چیزی است که ANIL با همکاری دانشگاه لوکزامبورگ در مطالعه LëtzCare تجزیه و تحلیل کرد که بعد از ظهر پنجشنبه منتشر و ارائه خواهد شد.
دلایل اصلی که منجر به این وضعیت می شود «کار زیاد و فشار زمان کم» است که با «بار احساسی بزرگ» همراه است. اینجاست که باید تغییرات ایجاد شود. این چیزی است که رئیس ANIL، آن ماری هانف، درخواست می کند.
دو سوم کارکنان پرستاری در حال حاضر در خارج از کشور استخدام می شوند و 42 درصد پرستاران تا سال 2034 بازنشسته خواهند شد. علاوه بر این، از مطالعه ذکر شده در بالا برمی‌آید که «در طول سال گذشته، 70 درصد کارکنان پرستاری حداقل یک بار به ترک شغل خود فکر کرده‌اند».
این نیز منجر به تشدید کمبود پرسنل می شود. با همه‌گیری کووید، وضعیت بدتر شد: «فشار زمان بیشتر و پرستاران بیشتری که خودشان بیمار بودند». علاوه بر این، "بحث واکسیناسیون اجباری تنش زیادی ایجاد کرد" و تأثیر ماندگاری بر پرسنل پرستاری داشت.
از مدیریت بیمارستان خواسته شده است تا شرایط پرستاران را در کارشان به ویژه در حوزه اداری راحت کنند تا بتوانند روی موارد ضروری تمرکز کنند. به گفته رئیس ANIL، "دیجیتال سازی قطعا می تواند نقش مهمی ایفا کند."
اختیارات را هم باید بازبینی کنیم، یعنی چه کاری که پرستاران با تجویز پزشک یا بدون تجویز پزشک می توانند انجام دهند. در شب، سیستم اغلب کار نمی کند. پرستار باید نسخه ای از پزشک داشته باشد، اما دکتر وجود ندارد یا نمی تواننسخه را دریافت کرد. این یک بار احساسی بزرگ ایجاد می کند.