Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

انتشار ویروس کووید کمی کمتر شده است

24.10.2022

چهار مورد فوتی جدید، کاهش نرخ ابتلا و موارد مثبت کمتر گزارشی است که وزارت بهداشت از وضعیت کووید در هفته پیش منتشر کرد.
همه‌گیری دیگر مانند سه هفته در لوکزامبورگ گسترش نمی‌یابد. این روند حتی کمی نزولی است.
در هفته 10 تا 16 اکتبر تعداد افرادی که تست کووید مثبت داشتند به 2855 مورد کاهش یافت در مقایسه با 3004 مورد هفته قبل. در حالی که تعداد آزمایشات PCR انجام شده تقریباً یکسان بود. میانگین سنی افراد مثبت شده 46.6 سال است.
به این تعداد 1079 ابتلا مجدد یا 27.4 درصد از کل افرادی که آزمایششان مثبت بود در مقابل 1246 (29.3 درصد) در هفته قبل اضافه شد.
هفته گذشته، کووید چهار قربانی جدید گرفت. میانگین سنی این افراد فوت شده 88 سال است.
در بیمارستان‌ها، 27 بیمار جدید به بخش‌های مراقبت عادی وارد شدند که این رقم در هفته گذشته 27 نفر بود. در بخش مراقبت های ویژه، تعداد تخت های اشغال شده سه تخت است. میانگین سنی بیماران بستری در بیمارستان 66 سال است.
توجه داشته باشید که نرخ بروز به 442 مورد در هر 100000 نفر در هفت روز افزایش یافته است، در حالی که در هفته گذشته 465 مورد در هر 100000 نفر بود.
در مقایسه با هفته قبل، میزان بروز در همه گروه‌های سنی به جز گروه‌های سنی 75+ (18+ درصد) و 45 تا 59 سال (1+ درصد) رو به کاهش است. کمترین میزان بروز در بین 4-0 سال (190 مورد در 100000 نفر) ثبت شده است. بیشترین میزان بروز در میان افراد بالای 90 سال (1252 مورد در هر 100000 نفر) ثبت شده است.