Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

لوکزامبورگی ها عرق ریختند، بلژیکی ها پیروز شدند!

24.10.2022

در 19 و 20 اکتبر 2022، ارتش لوکزامبورگ یک چالش نظامی مشترک را برای نهمین بار در منطقه Lultzhausen/Insenborn ترتیب داد. که بسیار سخت بود!
این چالش از مداری به طول تقریبی 17 کیلومتر با بیش از 14 مانع زمینی تشکیل شده بود. این دوره در تیم های 4 نفره انجام شد و فاصله بین موانع باید با پای پیاده طی می شد.
تعداد 132 ورزشکار مرد و زن ثبت نام کرده بودند. در  میان 34 تیم شرکت کننده، 19 تیم از ارتش لوکزامبورگ، شامل 5 نفر از کارکنان غیرنظامی، پلیس دوکال بزرگ، اداره گمرک و امور مالیاتی، سپاه آتش نشانی و نجات گراند دوکال و اداره دفاع در برابر تیم ها واحدهای آلمانی، بلژیکی و فرانسوی این چالش را پذیرفتند.
صبح روز بعد اولین حرکت ساعت 8 بود. چالش‌ها دلهره‌آور بودند: انجام یک عبور بر روی کابل مرگ 110 متری در ارتفاع 10 متری از دریاچه، بالا رفتن از نردبان غارنوردی، پایین آمدن از پل، تعویض لباس، حمل بمب هواپیما، تخلیه مصدوم، تیراندازی با کمان، اره کردن کنده‌ها، شجاعت بر روی پل، برخورد با دشمن فرضی و پرتاب نارنجک، تشکبل نردبان انسانی برای به صدا در آوردن زنگ و حرکت دادن تنه های درختان عظیم. برنامه ای بود که برای قهرمانان سرسخت در نظر گرفته شده بود.
و در آخر برندگان ابن چالش، اعضای مؤسسه سلطنتی نظامی بلژیک بودند.