Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

برای چهلمین روز آسمانی شدن مهسا امینی

26.10.2022

مهسا جان، خواهر عزیزمان
ژینا گیان، خوشکه نازاره که مان

در چهلمین روز شهادت به عزایت نخواهیم نشست، امروز چهلمین روز از شروع انقلابی است که نام تو شد کلید واژه آن، خون تو شد دلیل دادخواهی آن، تبار تو شد دلیل اتحاد برای آزادی ایران.
مهسای ما، امروز به عزایت نخواهیم نشست، بلکه نامت را آنقدر صدا خواهیم زد، تا این انقلاب را به سرانجام برسانیم.
مهسای ما، دختر ایران، در عجبم که چه کرد نام تو چونکه:
ایرانی ها یک دختر کرد را دختر ایران دانستند
بچه های دهه هشتاد و نود ما شدند سردم داران انقلاب
کسی دیگر زندانیان را طرد نکرد
دانشجویان مان دوباره انقلابی شدند
کسی دیگر در انتظار برجام نیست
کسی دیگر دنبال اصلاحات نیست
کاش بودی و ببینی که اپوزیسیون های ایرانی با نام تو باهم متحد شدند

مهسا جان، ژینا گیان، روحت در آرامش و نامت رمز انقلاب و خونت رنگ راه آزادی باد
از طرف ایرنیان ساکن لوکزامبورگ