Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

برخورد یک اتوبوس توریستی و کامیون 

27.10.2022

 تصادف شدیدی اندکی پیش از ظهر چهارشنبه در خیابان لیبرته در شهر لوکزامبورگ رخ داد.
یک اتوبوس دو طبقه و یک کامیون در Place de Metz ، در کنار پل آدولف با هم برخورد کردند. بر اساس اطلاعات اولیه، کسی آسیب ندیده است. این حادثه باعث ایجاد خرابی زیادی شد که تردد روی پل آدولف را با مشکل مواجه کرد. تراموا به طور موقت متوقف شده بود. ترافیک سنگینی در اطراف محله های Ville Haute و Gare گزارش شد.