Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

سفر بیل گیتس به لوکزامبورگ

27.10.2022

زاویر بتل صبح چهارشنبه با بیل گیتس در لوکزامبورگ دیدار کرد. نخست وزیر در وزارت امور خارجه از بازرگان و نیکوکار آمریکایی استقبال کرد. دراین دیداردر مورد "اولویت های مشترک" و وضعیت ژئوپلیتیک فعلی و همچنین مسائل آب و هوایی ، انرژی و نقش نوآوری در دستیابی به "آینده ای پایدارتر" بحث شد.

بیل گیتس برای بازدید کاری از بانک سرمایه گذاری اروپا به لوکزامبورگ سفر کرده است.  این بانک شریک دیرینه بنیاد بیل و ملیندا گیتس است. به گزارش Le Quotidien، به دلایل امنیتی، سفر وی به این کشور تا آخرین لحظه مخفی نگه داشته شد. بنیانگذار مایکروسافت با  Werner Hoyerرئیس EIB در مقر بانک در کریشبرگ ملاقات کرد.

بیل گیتس همچنین در مناظره با تعداد انگشت شماری از کارشناسان در مقابل 3600 کارمند EIB که در  Atrium HQ جمع شده بودند، شرکت کرد. این خیرمیلیاردر قبلاً در دیداری از پارلمان اروپا در اکتبر 201 به لوکزامبورگ سفر کرده بود و همچنین قبلاً در ژانویه 2019 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس با زاویر بتل نخست وزیر، در سوئیس دیدار کرده بود.