Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

چرا خاموش کردن لامپ های خیابان چندان ساده نیست

27.10.2022

از آنجایی که دولت از مردم خواسته است تا در مصرف انرژی صرفه جویی کنند، سوال بسیاری از شهروندان این است که چرا تعداد زیادی از مدارس، پارکینگ‌ها و جاده‌های در شب "کاملا روشن" می‌مانند.
در یک سوال پارلمانی خطاب به وزیر انرژی Claude Turmes ، نماینده Gilles Roth از حزب سوسیال مسیحی خلق CSV موضوع روشنایی معابر عمومی شهرداری Mamer را مطرح کرد، جایی که راث خود شهردار آن است. او به طور خاص به محوطه"Tossebierg" اشاره می کند که شامل دبیرستان جوسی بارتل و دومین مدرسه اروپایی است.
به گفته Roth، هردو مدرسه و محیط اطراف آنها (پارکینگ ، مسیر دوچرخه، جاده ، ایستگاه حمل و نقل عمومی) هم در عصر وهم شب کاملا روشن هستندو این مخالف بیانیه تصویب شده سپتامبرتوسط دولت درمورد صرفه جویی انرژی است. Gilles Roth از وزیر مسئول درخواست کرد تا در این مورد توضیح دهد. وزیر در پاسخ خود تأیید کرد که از شهرداری های کشور خواسته شده است تا برای صرفه جویی در مصرف انرژی تلاش های خود را افزایش دهند و تمرکز بر روشنایی عمومی نیز بوده است. با این حال، واضح است که عملا این کار اقدام ساده ای نیست.
در واقع، برای خاموش کردن روشنایی عمومی معابر بین ساعت یک تا پنج صبح، شهرداری ها باید درخواست خود را به وزارتخانه ارائه کنند. بخشنامه دولت در این خصوص در تاریخ ششم ماه اکتبر به شهرداری ها ابلاغ شد. در پاسخ نوزده درخواست (از 102 شهرداری) ارائه شد که با پانزده موردآن موافقت شده است. با اینکه این یک "موفقیت قابل توجه" از نظر وزیراست اما ، تورمز توضیح داد که سازو کارهای فنی مورد نیاز برای خاموش کردن روشنایی عمومی "اغلب پیچیده هستند." او ادامه داد که تاسیسات مربوطه اغلب باید تحت تغییر و تحولات زیادی قرار بگیرند. به ویژه، آنها باید مجهز به «مترهای هوشمند» و دستگاه‌های راه‌اندازی باشند که امکان فعال‌سازی مجدد آن‌ها را در یک زمان خاص فراهم کند واین مشکل به همین جا ختم نمی شود، زیرا اختیارات دولت لوگزامبورگ در زمینه روشنایی عمومی محدود به اختیارات شهرداری هر منطقه است. در عمل، این بدان معنی است که اگر شهرداری اقدامات اولیه را در دست نگیرد، اجرای طرح صرفه جویی در انرژی می تواند کار دشواری باشد. حتی در برخی از شهرداری ها ممکن است به مشاوره بین شهری نیز نیاز باشد..تورمس تاکید کردکه در نهایت، پیشرفت عمل برای خاموشی لامپ های عمومی به سازمان پل ها و راه ها واپراتورهای شبکه شهرداری های مربوطه نیز بستگی دارد.
در مورد شهرداری Mamer و محوطه "Tossebierg"، وزیر اضافه کرد که مامر اولین شهرداری در کشور بود که درخواست خاموش کردن روشنایی عمومی و اجرای آن را ارائه داد در حالیکه شهرداری های مجاور اقدام نکرده اند.
او با پیش‌بینی سوالاتی در این زمینه، خاطرنشان کرد که نمی‌توان چراغ‌ها را در اطراف "مناطق خطرناک" مانند تونل‌ها و تقاطع بزرگراه‌ها خاموش کرد.تا آنجا که به محوطه مدرسه مربوط می شود، روشنایی مدرسه جوزی بارتل و محیط مجاور آن قبلاً "با رعایت دستورالعمل های پیشگیرانه و ایمنی" به حداقل کاهش یافته است و درمورد مدرسه اروپایی وزیر توضیح می دهد که دو هفته پیش تصمیم گرفته شد که روشنایی بیرون از ساعت یازده شب تا شش صبح خاموش شود.تنها جاده شهرداری Bertrange هنوز روشن است، زیرا هیچ درخواستی از سوی مقامات شهرداری این شهر برای خاموش کردن لامپها ارائه نشده است.