Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

کاهش قیمت بنزین

28.10.2022

قیمت بنزین دوباره کاهش یافت
کاهش قیمت جدید از جمعه این هفته در جایگاه های سوخت لوکزامبورگ. رانندگانی که با بنزین رانندگی می کنند می توانند لبخند بزنند: قیمت سوخت برای آنها هنوز در لوکزامبورگ کمی کمتر است.با کاهش 2.7 سنت در هر لیتر، قیمت بنزین 95 به 1.69 یورو کاهش یافت. با اختلاف 29 سنت با گازوئیل که در ابتدای هفته کاهش یافته بود تا (در نهایت) قیمت آن به کمتر از 2 یورو بازگشت.
قیمت سایر سوخت ها در لوکزامبورگ:
دیزل: 1.982 یورو در هر لیتر
بنزین 98 :1.945 یورو در هر لیتر