Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

ما بر مبارزه با فقر بسیار متمرکز هستیم

28.10.2022

ما بر مبارزه با فقر بسیار متمرکز هستیم
اقامتگاه سالمندان Orpea واقع در مرل، احتمالاً در پاییز امسال می تواند درهای خود را باز کند. کورین کاهن، وزیر خانواده، صبح پنجشنبه توضیح داد که وزارت خانواده تمام اسناد و ضمانت های لازم رابررسی میکند Orpea باید تا 4 نوامبر تأییدیه موقت دریافت کند.
Orpea که مدیریت بیش از 1000 سازه در اروپا را بر عهده دارد، هدف انتقادهای متعددی قرار دارد. از جمله رفتار نامناسب با سالمندان و افراد تحت تکفل در مؤسسات  و همچنین با کارکنان. در بعد مالی هم اتهاماتی وجود دارد. وزارت خانواده خواستار آن شد که در لوکزامبورگ، یک مدیریت تصمیم‌گیری کند تا همه تضمین‌های لازم برای سالمندان و کارکنان را داشته باشد.
مردمی که در خیابان ها زندگی می کنند چه کسانی هستند؟ اونها چجوری به اونجا رسیدند؟ و چرا از ساختارهای پشتیبانی موجود بهره نمی برند؟ برای به دست آوردن پاسخ این سوالات عصر چهارشنبه نوعی سرشماری در خیابان های پایتخت انجام شد. این کار باید در شهرهای دیگر هم انجام شود. وزیر خانواده گفت که نتایج ارزیابی خواهد شد.
کورین کاهن گفت: «ما روی مبارزه با فقر بسیار متمرکز هستیم.» ترمز کردن تورم با سقف قیمت‌ها به ویژه به ضعیف‌ترین افراد کمک می‌کند. ما یک سیستم خوب طراحی شده خواهیم داشت و  همه چیز همیشه قابل بهبود است. دفاتر اجتماعی در صورت نیاز کارمندان بیشتری دریافت می کنند. رویه ها و فرم های درخواست کمک تا حد امکان ساده شده اند.
ساختارهای اسکان سالمندان برای مقابله با افزایش قیمت انرژی از سوی دولت کمک خواهد شد، اما در مقابل، آنها نمی توانند این افزایش را به استثنای شاخص به قیمت های خود منتقل کنند.
تعداد معینی از آلودگی‌های کووید-19 در خانه‌های سالمندان، به ویژه تعدادی مبتلا در مرکز پسکاتور، مشاهده شده است، اما بیماران شکل جدی از این بیماری را نشان ندادند این یعنی واکسیناسیون موثر بوده است.