Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

علائم راهنمایی و رانندگی جدید ظاهر می شود

02.11.2022

ندانستن معنای علامت در خارج از کشور مانع از جریمه نمی شود. در اینجا دو علامت جدید را ارائه می دهیم که ممکن است در جاده با آنها روبرو شوید.
تابلو سمت چپ علامت ممنوعیتی است که به ما می گوید مثلاً یک ماشین یا کامیون نمی تواند از دوچرخه یا موتورسیکلت سبقت بگیرد.
در همه جای اروپا کم و بیش همین علائم وجود دارد، به استثنای چند مورد. در آلمان، احترام نگذاشتن به این تابلوی جاده ای جدید می تواندبرای شما حداکثر تا 70 یورو جریمه در بر داشته باشد.
اگر در خارج از کشور بخاطر این علامت توسط پلیس دستگیر می‌شوید، متأسفانه نمی‌توانید کاری در مورد آن انجام دهید، باید بپذیرید که اشتباه کرده‌اید. اگر پلاک خارجی داشته باشیم که نشان دهد در کشورمان این نوع تابلوها را نداریم، چیزی را تغییر نمی دهد.
بنابراین این وظیفه همه است که خود را در مورد کد جاده ای (آیین نامه رانندگی) کشوری که در آن رانندگی می کنند آگاه کنند.
تابلوی سمت راست ، علامت نسبتاً جدیدی است که بیشتر و بیشتر در جاده های لوکزامبورگ می بینیم این است: "Rue Cyclable". در مواجهه با این تابلو، شما باید حداکثر سرعت را به 30 کیلومتر در ساعت برسانید، و یندانید که دوچرخه سواران حق استفاده از تمام عرض خیابان مورد نظر را دارند، هر وسیله نقلیه موتوری باید کوتاه ترین مسیر را از این خیابان ها طی کند، نمی تواند سبقت بگیرد و حق ندارد دوچرخه سوار را به خطر بیندازد. در بدترین حالت، وسیله نقلیه موتوری باید متوقف شود تا دوچرخه رد شود. پارک کردن در این جاده ها عموماً ممنوع است و اگر هنگام خروج از این خیابان علامتی وجود نداشته باشد، پس اولویت با سمت راست است.
زمانی که تابلوهای راهنمایی و رانندگی جدید معرفی می شوند، همیشه یک کمپین اطلاع رسانی وجود ندارد، بلکه هر تابلو کدگذاری شده و به آیین نامه و قانون راهداری اضافه می شود. اما نگران نباشید از آنجایکه انجمن سیمرغ در حال ترجمه کتاب آیین نامه لوکزامبورگی است تمامی این قوانین جدید در همین رسانه اطلاع رسانی خواهد شد.