Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

کشف جسد یک زن در اشتاینزل در پارک لاوال

02.11.2022

جسد یک زن در اواسط هفته گذشته در اشتاینزل پیدا شد. علت مرگ هنوز مشخص نشده است.
این اطلاعات توسط دادستانی به همکاران ما در لوکزامبورگ ورت تأیید شد.
دستور کالبد شکافی برای تعیین هویت این زن و علت مرگ وی صادر شده است. فعلا دخالت فرد دیگری در مرگ مقتول منتفی است.
طبق یافته های اولیه، این زن ممکن است مدت هاست که مرده باشد. ممکن است که یک فرد گم شده باشد، که تحقیقات به طور خاص سعی در تعیین واقعیت ماجرا را خواهد کرد.