Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

رقصیدن به قیمت سرقت

03.11.2022

روز چهارشنبه تلفن مرد جوانی در منطقه بونووا به سرقت رفت. دزد قبل از سرقت و فرار وانمود کرد که می خواهد با قربانی برقصد.
در خیابان، همه ترفندها برای سرقت یک شی با ارزش از یک رهگذر به نمایش گذاشته میشود. یک شخص دوباره در خیابان های بونووا در شهر لوکزامبورگ بهای آن را پرداخت.
عصر روز چهارشنبه 2 نوامبر، مرد جوانی که برای رقص در خروجی آسانسور پاسیرل دعوت شده بود، تلفن همراهش را دزدیدند. 
این اتفاق ناگوار یادآور حوادث دیگری در لوکزامبورگ است. این ترفند مرتباً توسط اراذل و اوباش در پایتخت به کار می رود. پلیس برای پیشگیری از این نوع سرقت توصیه های زیر را ارائه کرده است:
- کیف دستی یا ساک دستی خود را همیشه بسته نگه دارید.
- هرگز کیف پول خود را در ملاء عام نشان ندهید تا از شناسایی یا ربودن آن توسط دزد جلوگیری شود.
- در طول مسیر های شلوغ مراقب باشید. 
- همیشه مراقب ژاکت و کیف پول خود باشید.
- هرگز اجازه ندهید که توسط غریبه ها لمس یا در آغوش گرفته شوید.
- از حمل کیف پول، تلفن همراه یا سایر اشیاء قیمتی در جیب شلوار خودداری کنید. فقط جیب های داخلی یک ژاکت امنیت کافی را تضمین می کند.
- همچنین از عملکرد "صفحه من" در برنامه تلفن همراه پلیس لوکزامبوگ برای ذخیره داده های اشیاء با ارزش خود استفاده کنید.
https://police.public.lu/fr/application-mobile