Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

کاهش شدید قیمت گازوئیل در لوکزامبورگ از جمعه

03.11.2022

از جمعه این هفته در لوکزامبورگ، قیمت گازوئیل بیش از 15 سنت در هر لیتر کاهش می یابد.
هر لیتر گازوئیل کمتر از 15.2 سنت!
کاهش اعمال شده در این جمعه در لوکزامبورگ ممکن است برای همه بزرگ به نظر نرسد، اما اینطور است. کافی است به تغییرات معمول قیمت سوخت نگاهی بیندازید تا متوجه این موضوع شوید. این نشان دهنده صرفه جویی 7.6 یورو در 50 لیتر کامل است.
مسلماً چشمگیرترین کاهش قیمت گازوئیل در 12 مارس رخ داد، یعنی 41.7- سنت به یکباره. اما این به دنبال افزایش چشمگیر 38.4 سنت در دو روز قبل بود.
برای بقیه، ما باید به 31 مارس برگردیم تا اثری از افت قابل توجهی معادل آن پیدا کنیم. هر لیتر گازوئیل با 14 سنت کاهش از 1.908 یورو به 1.768 یورو در هر لیتر رسیده است. در اوایل آگوست، قیمت گازوئیل نیز یکباره 9.8 سنت کاهش یافت و از 1.811 یورو به 1.713 یورو در هر لیتر رسید. در پایان ژوئن 8.4 سنت کاهش یافته بود.
به این ترتیب از جمعه این هفته، یک لیتر گازوئیل 1.830 یورو قیمت خواهد داشت.
از سوی دیگر، بنزین بدون سرب 95 که قیمت آن در روزهای اخیر کاهش یافته بود، با 3.2 سنت افزایش به 1.722 یورو رسید.