Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

زاویر بتل خواستار همبستگی بین کشورها شد

08.11.2022

این همبستگی برای اقدام علیه تغییرات آب و هوایی ضروری است. به گفته نخست وزیر لوکزامبورگ، مهمترین بحران کنونی تغییرات آب و هوایی است که همه را نگران می کند.
بدون کاهش فوری گازهای گلخانه ای در مقیاس بزرگ، هدف گرمایش جهانی کمتر از 1.5 درجه محقق نخواهد شد.
در این زمینه، زاویر بتل اقدامات تصمیم گرفته شده توسط لوکزامبورگ در مبارزه با تغییرات آب و هوایی، به ویژه نصب پانل های فتوولتائیک در تمام سقف های ساختمان های جدید، حمل و نقل عمومی رایگان و "KlimaBiergerRot"، دفتر شهروندی را یادآور شد. 
از سال 2021 و تا سال 2025، لوکزامبورگ یک پاکت 220 میلیون یورویی برای کمک به کشورهایی که بیشتر تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته اند، در دسترس قرار داده است.
نخست وزیر در مصاحبه با RTL گفت که بحران آب و هوا هر بار تا حدودی تحت الشعاع بحران هایی مانند کووید-19، بحران روسیه، بحران انرژی و تورم قرار می گیرد. امسال، هیچ اطلاعیه جدیدی در COP داده نخواهد شد، بلکه برای اطمینان از انجام تکالیف است و جاه طلبی های بزرگ در سال 2015 در پاریس در جریان COP21 تعیین شده است.