Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

دانش آموزان دبیرستانی به زودی پارک اند راید در گیلسدورف خواهند داشت

09.11.2022

از زمانی که دبیرستان فنی کشاورزی درهای خود را در گیلسدورف در سپتامبر 2021 باز کرد، مشکل پارکینگ برای دانش‌آموزانی که با ماشین به دبیرستان می‌روند، وجود دارد.
کمبود فضای پارک برای دانش‌آموزان دبیرستانی در سایت Lycée teknik agricole (LTA) در گیلسدورف و پارک کردن خودرو شخصی در امتداد N14 به این معنی است که وسایل حمل‌ونقل عمومی جایگزین جذابی برای آنها نیست.
برای پایان دادن به این وضعیت خطرناک، وزارت حمل و نقل و فواید عامه، مدیریت مدرسه و شهرداری دره ارنز توافق کرده اند که Park&Ride در مکانی به نام "Bloen Eck" راه اندازی کنند.
این اطلاعات توسط فرانسوا باوش، وزیر حمل و نقل، در پاسخ به سوال پارلمانی فرانسین کلوزنر و کارلو وبر، نمایندگان LSAP ارائه شده است. سپس شهرداری یک ایستگاه جدید در نزدیکی زمین فوتبال ایجاد خواهد کرد که مستقیماً توسط خط اتوبوس K17 خدمات رسانی خواهد شد. این پیشنهاد جدید از طریق یک کمپین اطلاع رسانی مورد توجه دانش آموزان دبیرستانی قرار خواهد گرفت.