Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

اتحادیه مصرف کنندگان خواستار نوسازی سیستم کوپن غذا است

09.11.2022

به گفته اتحادیه مصرف کنندگان لوکزامبورگ، اصلاح سیستم کوپن غذا برنامه ریزی شده است، اما به تعویق خواهد افتاد.
در یک بیانیه مطبوعاتی که صبح چهارشنبه منتشر شد، ULC به ویژه از این واقعیت ابراز تاسف کرد که تعداد کمتری از کسب و کارها کوپن های غذا را می پذیرند. همچنین در صورتی که قیمت خرید کمتر از ارزش کوپن (ها) باشد، برای دارندگان کوپن غذا غیرقابل قبول است که مابه التفاوت توسط بازرگانان بازپرداخت نشوند. ULC مدعی است که قانونگذار باید شفافیت و انصاف را در این پرونده ایجاد کند.
نوسازی سیستم کوپن غذا در آخرین توافقنامه ائتلاف به خوبی به چشم می خورد، اما اجرا آن هنوز معلق است.