Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

متهم به تجاوز به یک دختر شش ساله به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد

09.11.2022

در 27 اکتبر 2021، مردی در توالت مدرسه در هسپرانژ به یک دختر شش ساله تجاوز جنسی کرد.
دادگاه لوکزامبورگ بعدازظهر چهارشنبه رای خود را برای تجاوز جنسی به یک کودک شش ساله در سال 2021 در هسپرانژ صادر کرد: متهم به هشت سال زندان محکوم شد که سه سال آن با مهلت مشروط احتمالی اجرا خواهد شد.
در این جلسه، وکیل خواهان خواستار مهلت کامل، یعنی تعلیق مجازات حبس به شرط ادامه پیگیری های درمانی توسط متهم شده بود.
مایتر سوزی گومز ماتوس، وکیل متهم گفت: "دوره آزمایشی در لوکزامبورگ کمی طولانی تر است و سه سال است. این چیزی نیست که ما خواسته بودیم. دوره آزمایشی و پیگیری درمانی باید مقدم بر حبس باشد."
همچنین محکوم باید 20 هزار یورو به قربانی و 5 هزار یورو به هر یک از والدین قربانی غرامت بپردازد. برای یک دوره 10 ساله، او نمی تواند در کار یا فعالیت های داوطلبانه ای که او را با خردسالان در تماس باشد، شرکت کند. در نهایت، مرد موظف به پیگیری درمان است و متهم 40 روز فرصت دارد تا به این حکم اعتراض کند.