Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

رسوای بانکی : محصولات سبز بانک های لوکزامبورگ اهداف آب و هوایی را برآورده نمی کنند

10.11.2022

این واقعیت انکار ناپذیری است که شرکت های بیمه و بانک ها به تنها چیزی که فکر میکنند سودشان است، و شعار مشتری مداری یا محصولات سبز شعاری بیش نیست.
در یک تحقیق جدید نتایجی به دست آمده است که نشان میدهد محصولات پایدار یا "سبز" ارائه شده توسط بانک های لوکزامبورگ واقعا پایدار نیستند.
علاوه بر این، در اغلب موارد مشاوران بانکی که آموزش کافی ندیده اند، به درستی به مشتریان اطلاع رسانی نمی کنند. این چیزی است که از تحقیقات Greenpeace و شرکت مشاوره Nextra که به 19 نفر دستور داده بود به عنوان مشتری در بنک ها ظاهر شوند، به دست می آید. آنها 27 مصاحبه با شش بانک مستقر در لوکزامبورگ داشتند.
در اکثر مصاحبه ها، مشاوران حتی از مشتریان نپرسیدند که ترجیحات آنها چیست. مارتین گرانزو، کارشناس مالی در مشاورین نکسترا، توضیح داد که اطلاعاتی که مشتریان هنگام درخواست خودشان دریافت می‌کنند و طبق مقررات حق دریافت آن را دارند، دشوار است. از نظر او، سیستم بانک ها باید تا حد زیادی بهبود یابد.
در طی مصاحبه‌ها، تنها 11 محصول پایدار به مشتریان ارائه شد. و برای این محصولات هیچ گاه تضمین نشد که این سرمایه گذاری با اهداف اقلیمی توافق پاریس (گرمایش جهانی حداکثر 1.5 درجه) سازگار باشد، در حالی که وعده های دیگری داده شده بود که انجام نشد.
به گفته وی، صلح سبز پیش از این با نمایندگان بانک ها، ABBL و وزارت دارایی با نتایج تحقیقات مواجه شده است. کارشناسان بانک پاسخ می دادند که اغلب مشکلات فنی و اداری است که سرمایه گذاری پایدار را دشوار می کند. مارتینا هولباخ، فعال در صلح سبز، هشدار می‌دهد که اگر مشتریان مطمئن نباشند که سرمایه‌گذاری‌هایشان واقعاً در جهت اقتصاد سبز پیش می‌رود، این تصور برای آنها باقی می‌ماند که سرمایه‌گذاری پایدار همیشه فقط «سبزشویی» است.