Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

سیاست خارجی لوکزامبورگ یک هواپیمای بدون سرنشین است

10.11.2022

روز چهارشنبه در مجلس، بحث در مورد بیانیه سیاست خارجی ژان آسلبورن فرصتی برای تبادلات پر جنب و جوش بیشتر بود.
کلود ویزلر، نماینده حزب CSV گفت که تقریباً 20 سال است که این تصور را داشته است که "سیاست خارجی لوکزامبورگ هواپیمای بدون خلبان، بدون برنامه و بدون هدف است." اولین حزب اپوزیسیون بر این عقیده است که لوکزامبورگ به انسجام بیشتر در سیاست خارجی خود و سیاست خارجی مطابق با نام خود نیاز دارد.
یکی از نکات مورد انتقاد CSV، سیاست خاورمیانه است. لوکزامبورگ نگرش یکجانبه خواهد داشت. به عنوان مثال، کلود ویزلر گفت که او برخی قطعنامه های تصویب شده در سطح سازمان ملل را درک نمی کند.
به عنوان مثال، همراه با عربستان سعودی، یمن، پاکستان و ایران، به طرحی برای محکومیت اسرائیل [به دلیل نقض] حقوق زنان رأی می دهیم. اینکه بگوییم قرار است چه چیزی باشد؟ کجا باید باشد؟ آیا واقعاً جدی است؟ برای ما کاملاً غیرقابل درک است."
وزیر امور خارجه در پایان مناظره ها از ارائه توضیحات دریغ نکرد.
این یک قطعنامه در مورد وضعیت زنان فلسطینی و کمکی است که آنها نیاز دارند. سندی که قرار بود در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. از بین 54 عضو او توسط حدود چهل نفر پذیرفته شد که ژان اسلبورن آنها را فهرست کرد. از جمله کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک، هلند و پرتغال بودند. این قطعنامه نه تنها در سال 2019، زمانی که لوکزامبورگ یکی از اعضای این نهاد بود، رای گرفت، بلکه در سال 2022 نیز زمانی که دیگر عضو نبود، نیز رای گرفت. ژان آسلبورن نسبتاً با ناراحتی، اعلام که می‌خواهد بداند چگونه می‌توانیم یک رای گیری را متهم کنیم، وقتی که قطعنامه ای علیه اسرائیل داده شده است.
ههمچنین افزود : "اما ما این کار را نمی‌کنیم. اگر شما چنین چیزی بگویید، باز هم باید بدانید و هر چقدر که بخواهید اطلاعاتی را از ما در مورد کارهایی که ما در سازمان ملل انجام می‌دهیم دریافت خواهید کرد. و در همین هنگام درگیری لفظی بین نمایندگان و وزیر در گرفت.
اندکی بعد، ژان اسلبورن کلمه «گمراه‌کننده» را کنار گذاشت، او اعلام کرد که کمی در احساسات بوده است. سیاست خارجی چیزی است که به کشور مربوط می شود و نه بازی بین طرفین.