Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

یک تحریم بر علیه بانک یونایتد شرق و غرب امضا شد

10.11.2022

تحریم های غرب علیه روسیه پس از حمله به اوکراین برای دنیای بانکداری در لوکزامبورگ بی عواقب نیست.
روز چهارشنبه، اتحادیه های ALEBA، LCGB و OGBL در یک بیانیه مطبوعاتی از امضای یک طرح اجتماعی در East-West United Bank، یک مؤسسه بانکی روسیه خبر دادند. بین 32 تا 44 نفر از 80 کارمند تحت تأثیر قرار می گیرند. فعالیت های تجاری بانک عمدتاً بر مدیریت ثروت و انعقاد معاملات برای مشتریان روسی زبان متمرکز است. به گفته رئیس ALEBA، روبرتو مندیولا، زمینه ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ در اوکراین می تواند پیامدهای دیگری بر وضعیت - بیش از همه - موسسات مالی روسیه در لوکزامبورگ داشته باشد:
روبرتئو مندیولا در مورد تأثیر جنگ در اوکراین گفت: "این بدیهی است و ما انتظار آن را داشتیم زیرا بانک ها در هر صورت ضرر مشتریان دارند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تحریم ها مرتبط است. بنابراین در واقع ضرری وجود دارد که احتمالاً اتفاق می افتد. اما اگر بگوییم که این تحریم ها بعالیت های بانکی را متعادل می کند. خیلی سخت است که بگویم، من این جزئیات را ندارم و نمی توانم به شما پاسخ دهم.
بانک یونایتد شرق و غرب L'East-West United Bank به مدت 45 سال در لوکزامبورگ تأسیس شده است.