Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

دو سوم تصادفات وسیله نقلیه و عابر پیاده در تاریکی رخ می دهد

10.11.2022

در ترافیک جاده ای، عابران پیاده از آسیب پذیرترین کاربران جاده به ویژه کودکان خردسال، سالمندان و افراد دارای معلولیت هستند.
دید راننده به عابر پیاده از جمله به لباس آنها بستگی دارد، به خصوص در پاییز و زمستان. راننده یک وسیله نقلیه عابر پیاده با لباس تیره را فقط از فاصله 25 متری و عابر پیاده با لباس روشن از فاصله 40 متری تشخیص می دهد. اما یک عابر پیاده که لباسش مجهز به عناصر بازتابنده است از 140 متری قابل مشاهده است. بنابراین پوشیدن لباس‌های سبک‌تر و ترجیحاً مجهز به بازتابنده در این زمان از سال مهم است.
عابران پیاده در این فصل چه دستورالعمل دیگری را باید رعایت کنند؟
آندره شاک از سرویس پیشگیری پلیس توضیح می دهد: "اگر عابر پیاده در طول شب در جاده خارج از منطقه مسکونی حرکت می کند یا زمانی که دید کاهش می یابد، باید جلیقه ایمنی (جلیقه زرد) بپوشد. اما اغلب فراموش می شود.
عابر پیاده ای که وارد گذرگاه حفاظت شده (خطکشی عابر پباده) می شود یا فقط قصد استفاده از معبر حفاظت شده را دارد، همیشه اولویت دارد، همیشه راننده باید در آنجا توقف کنید. جایی که عابر پیاده همچنان اولویت دارد، به عنوان مثال اگر بخواهید به خیابان دیگری بپیچید، حتی اگر که هیچ نوار سفیدی روی زمین نقاشی نشده است باز حق تقدم با عابر پیاده است.
"اگر عابران پیاده روی خط عابر پیاده هستند، باید به آنها فرصت داده شود تا عبور کنند. تحت هیچ شرایطی نباید عجله کرد.  شما نمی توانید اگر در ترافیک هستید، گذرگاه خطکشی عابر پیاده را مسدود کنید یا روی آن پارک کنید.
آندره شاک تصریح می کند: «اگر به عابر پیاده اجازه عبور از جاده را ندهید، قانون بزرگراه جریمه 145 یورویی و برداشتن دو امتیاز را در نظر می گیرد.
رانندگان باید بدانند که در هنگام پیچیدن به یک خیابان بدون خطکشی عابر پیاده یا عبور از یک خیابان و دیدن یک عابر نزدیک خط عابرپیاده همیشه حق تقدم صد در صدی با عابر پیاده است.