Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

اخطار : این پنیر مشکوک به وجود باکتری است

10.11.2022

اداره دامپزشکی و غذای لوکزامبورگ به دلیل وجود "لیستریا مونوسیتوژنز" در پنیر برند مابرت را فراخوانی کرده است.
«لیستریا مونوسیتوژنز» یک باکتری است که می تواند باعث تب، سردرد و گاستروانتریت شود. افراد آسیب پذیر مانند افراد مسن، کودکان خردسال و افراد دارای نقص ایمنی ممکن است علائم عصبی ناشی از مننژیت را تجربه کنند. بیشترین احتیاط نیز برای زنان باردار توصیه می شود.
این فراخوان به طور خاص مربوط به پنیر Brie Maubert با کد 3441309 است، و دوره فروش از 12/10/2022 تا 09/11/2022 است.