Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

کشف و ضبط بزرگ مواد مخدر در منطقه ایستگاه مرکزی قطار لوکزامبورگ

14.11.2022

در یک عملیات پلیس روز جمعه مقدار زیادی مواد مخدر در منطقه ایستگاه مرکزی قطار کشف و ضبط شد.
حدود 144 گلوله مواد مخدر، 90.5 گرم ماری جوانا، 80.5 گرم حشیش، 8.6 گرم کوکائین و 7 گوشی تلفن روز جمعه توسط پلیس در بازرسی در منطقه ایستگاه مرکزی قطار کشف و ضبط شد.
در مجموع 30 نفر از جمله چهار نفر که به دستور دادستانی لوکزامبورگ دستگیر شدند، بازرسی شدند. آنها صبح روز شنبه به قاضی تحقیق معرفی شدند. پلیس دوکال یکی از افراد دستگیر شده را در بازداشتگاه قرار داده است.
در این ماموریت چهل مامور پلیس و گمرک و دو قلاده سگ از تیپ سگ سانان نیز در این عملیات شرکت داشتند.