Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

لوکزامبورگ به محدودیت های خود رسیده و اقدامات اضطراری را آغاز می کند

16.11.2022

کانرکلینیک (کلینیک اطفال) مرکز بیمارستان (CHL) در حال حاضر از حدود سی بیمار کودک و نوجوان مبتلا به ویروس تنفسی مراقبت می کند.
بیمارستان های رابرت شومان (HRS) نیز دارای 5 بیمار تنفسی هستند. تمام تخت های پزشکی تخصصی و فشرده که برای موارد برونشیولیت در CHL در نظر گرفته شده است اشغال شده است. همین امر در مورد HRS یخش اطفال محلی نیز صادق است.
یک واحد بحران در CHL راه اندازی شده است تا در اسرع وقت طرحی برای افزایش ظرفیت بیمارستان به منظور اسکان مناسب بیماران خردسال ایجاد شود. برنامه‌ریزی های نیز انجام شده است، برخی از پذیرش های کودکان که نشان دهنده هیچ اورژانسی نیستند، به تعویق خواهند افتاد.
وزارت بهداشت هم موافقت خود را داده است تا بتواند از ذخیره سلامت استفاده کند. وزیر بهداشت همچنین یک کمپین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را در نظر گرفته است.
پالت لنرت (LSAP) تمام این جزئیات را در پاسخ به سؤال پارلمانی از نمایندگان DP کارول هارتمن و ژیل باوم ارائه کرد.